• Kỹ thuật Phun chạm hạt & kéo phẩy sợi bằng dao & máy (chân mày)
  • Kỹ thuật phun môi Hàn Quốc & Châu Âu
  • Kỹ thuật xóa xăm & xử lý chuyển màu
  • Kỹ thuật phun mí